top of page

MEER OOR ONS

Die moontlikheid om ‘n privaatskool in die Sandveld omgewing te open is al deur verskeie individue in die verlede herondersoek. Daar het ‘n algemene bekommernis geheers oor die groot klasse in staatskole en die nagevolg wat dit op goeie onderrig het.

Namate die behoefte aan gehalte grondslag-, intermediêre- en seniorfase onderwys in die Sandveld omgewing begin groei het, het die gemeenskap en ‘n klomp dinamiese mammas besluit om die bul by die horings te pak. Daar is besluit om ‘n privaatskool op die been te bring. 

Ons voel trots om hiermee te sê dat ons skool bekend staan as Christelike Privaatskool Leipoldtville en dat ons hoof fokuspunte sal wees om Akademie en die basiese Christelike beginsels van ons kinders te bevorder en skep.  Ons wil weer die persoonlike aandag van ‘n onderwyser aan kind terugbring in ons skool en sodoende ons kinders tot sy/haar volle potensiaal te ontwikkel.

CPL akkommodeer huidig voorskoolse leerders tot graad 7. Die klasverdeling is soos volg: Voorskool, GR RR, GR R, Gr 1-7.

Die NG Kerk Leipoldtville se kategesseklasse is ingerig en dien as ‘n tydelike skoolstruktuur en –terrein.

Akademie sal voorkeur geniet, maar daar word ook gefokus op sport- en kultuuraktiwiteite.  Ons sal strewe om ook eendag deel uit maak van die Buite-Skole Sport Unie en dus sal die leerders van ons skool alle regte en voordele van staatskole geniet. 


CPL kleredrag sal met trots gedra word.  Die klere wat beskikbaar is by die skool is kindervriendelik en gemaklik. Die volledige kleredrag is verpligtend vir leerder vanaf Gr 1.

CPL kan met sekerheid sê dat almal wat met die skool sal skakel vir ons baie belangrik geag word. Ons sien ons skool as uitbreiding van ons huis en elke nuwe lid sal word met groot opwinding ontvang.

16 Januarie 2013 het die Christelike Privaatskool sy deur vir die eerste keer oopgemaak, van daar af ons nog net elke dag geseën soos ons skool se getalle gegroei het. Ons is baie trots en dankbaar vir dit wat Christelike Privaatskool Leipoldtville tot vandag toe nog aanpak en bereik het.

bottom of page